Historické povodně


Výpisy z Vlčkovské kroniky:

Vlčková - 6.7. - 7.7. 1997

Zápis :                         povodně v obci z neděle 6.7 na pondělí 7.7 1997

Po několikadenních vydatných deštích se v neděli 6 července znovu spustila průtrž mračen. Ve 13 hodin začala voda v potoce rychle stoupat. Z okolních lesů byly odnášeny kusy dřeva a v odpoledních hodinách začíná docházet k ucpávání mostů. Velké přívaly vody přicházejí i z bočních malých potůčků.

Lidé narychlo staví okolo svých stavení bariéry z desek, pytlů písku a všeho co je po ruce. Netěsnosti se ucpávají hnojem. Hasiči se snaží uvolňovat ucpané mosty a pomáhají evakuovat hospodářská zvířata ze zatopených dvorů a stájí. Vydatné deště ustávají až za tři dny.

Seznam rozsahu škod nahlášených poškozenými občany:

Byla zničena zahrádka a zatopena hospodářská část stavení č. 79 pana Drábka

U stavení č. 84 pana Březíka došlo k zatopení zahrady a podemletí opěrných zdí pod plotem

Bylo podemleto hospodářské stavení u domu č. 83 pana Krčmy

Došlo k zaplavení stavení č. 94 a zničení zahrádky paní Čmelákové, byly zničeny ploty

U stavení č. 109 byly podemlety zídky pod plotem

Došlo k zaplavení zahrádky, dvora a hospodářského stavení u domu č. 105 pana Hrdličky

Byl zaplaven dům č. 115 pana Smýkala a zničena celá zahrádka i s oplocením

Došlo k zaplavení hospodářského stavení a garáže u domu č. 72 pana Pánka

U domu č. 65 pana Vinklárka došlo k odplavení hlavní silnice

Došlo k zaplavení dvora, kůlny a zničení zahrádky s oplocením u domu č. 167 pana Zbranka

U domu č. 62 paní Bořutové byla zaplavena kůlna, zničen plot a odplaveno dříví na topení

Došlo k zaplavení domu č. 76 pana Zbranka, bahno zaplavilo dům a přilehlá hospodářská stavení

Došlo k zaplavení zahrady, garáže a domu č. 107 pana Grose

Byla zaplavena zahrádka a garáž u domu č. 95 pana Cagáně

Dům č. 43 pana Drábka byl zaplaven, byla zničena kůlna, zahrádka a přístupová cesta

Došlo k zaplavení hasičské zbrojnice

Byla zaplavena a poničena zahrada u domu č. 82

Došlo k zaplavení místního hostince na č. 50

Bylo zaplaveno stavení č. 38 pana Koláře

Byly zaplaveny zahrady u domů č. 98, 110, 125 a 145

Bylo zaplaveno stavení č. 108 pana Michalíka

Došlo k zaplavení stavení č. 22 paní Kolářové, byla zničena i zahrádka a ploty

Byla zničena zahrada a ploty u stavení č. 90 pana Chomýže

Povodeň 1997

Vodní tok Kameňák je tok bystřinného charakteru, za povodní v červenci 1997 byl v důsledku přívalových srážek značně poškozen. K hlavním škodám došlo v zastavěném území obce Vlčková, kde byla podemleta a částečně destruována jak státní silnice, tak místní komunikace a řada dalších objektů, vesměs obytných budov. Tyto povodňové škody byly odstraněny úpravami, provedenými ve třech etapách v letech 1999 – 2004.

 

Obec Vlčková – povodeň 1997 – u č.p. 167

Obec Vlčková – povodeň 1997 – č.p. 95

Obec Vlčková – povodeň 1997- u č.p. 90

Obec Vlčková – povodeň 1997 – č.p. 43