E. PŘÍLOHY


E.1. Seznam zkratek


E.2. Schéma toku informací


E.3. Varovné signály sirén


E.4. Povodňová kniha


E.5. Osnova souhrnné zprávy o povodni


E.6. Návrh vyhlášení a odvolání povodňové aktivity


E.7. Evidenční listy hlásných profilů


E.8. Export dat z POVIS

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.9. Evidence BMIS


E.10.  PPVN - povodňové plány vlastníků nemovitostí

       Fotogalerie