Vodní nádrže

IV. kategorie

V rámci povodí VT Kameňák spravují Lesy ČR s.p. STOP Moravy, Vsetín tyto vodní nádrže IV. kategorie

RO Kameňák v km 5,0 a 5,4.

 

Nádrže jsou převážně v zalesněných oblastech a pro průchod velkých vod pravděpodobně nevýznamné, mohou být však eventuálně využití pro hasební vodu v případě lesního požáru.

Severně nad zastavěným územím obce Vlčková je na levostranném bezejmenném přítoku, který ústí do vodniho toku Kameňák v ř.km 3,825 vybudovaná požární nádrž, která je v majetku i ve správě obce Vlčková.

Technické údaje :

celkový objem nádrže          3 300 m3

zatopená plocha                   3 150 m2

šířka hráze v koruně               3,00 m

max. hloubka nádrže           1,90 m

Q100 dle PD (1964)              6,80 m3/s

Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Obec
412021230002 412021230003 akum. nádrž Rusava IV 4-12-02 Haná a Morava od Hané po Břevnici Ráztoka (407730000100) 0.000 DACH, spol. s.r.o., Kubíkova 229/12, Líšeň, 628 00 Brno   1.210 Vlčková
413010060008 413010060008 malá LB VN Zadní Háj IV   () 0.000     0.000 Vlčková
413010060002 413010060002 malá LB ZD1 horní IV   Kameňák (408000000100) 0.000 Zemědělské družstvo Vlčková   0.068 Vlčková
413010060007 413010060007 malá LB ZD2 dolní IV   Kameňák (408000000100) 0.000 Zemědělské družstvo Vlčková   0.036 Vlčková
413010060010 413010060010 malá nádrž Cypřiška IV   Kameňák (408000000100) 0.000 obec Vlčková   0.000 Vlčková
413010060001 413010060001 přírodní koupaliště Včelínek IV 4-13-01 Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu Kameňák (408000000100) 0.000 obec Vlčková obec Vlčková 0.200 Vlčková
413010060009 413010060009 retenční nádrž Marchalena IV   () 0.000     0.000 Vlčková
413010060005 413010060005 Veřtatiska 1. ze 4 IV   Kameňák (408000000100) 0.000 obec Vlčková   0.048 Vlčková
413010060006 413010060006 Veřtatiska 2. ze 4 IV   Kameňák (408000000100) 0.000     0.035 Vlčková
413010060003 413010060003 Veřtatiska 3. ze 4 IV   Kameňák (408000000100) 0.000     0.061 Vlčková
413010060004 413010060004 Veřtatiska 4. ze 4 IV   Kameňák (408000000100) 0.000 obec Vlčková   0.052 Vlčková

padě lesního požáru.


Mapa rozmístění vodních nádrží ve Vlčkové