Organizace dopravy


Při povodních je minimální předpoklad zaplavení a následné uzavírky páteřní komunikace III/4892. K mírnému možnému rozlivu může docházet na soutoku Kameňáku s bezejmennými přítoky v centru obce.

Dopravní omezení při povodních v obci Vlčková:

Id. omezení

Obec

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

Poloha
říční km

5265

Vlčková Zákaz vjezdu Možný rozliv po páteřní silnici III/4892 Kameňák 3.37

 

 

 

 


Objízdné trasy obce Vlčková budou vedeny:

po páteřní silnici II/489 směrem jih a dále do evakuačních míst
Id. objízdné trasy Obec Název objízdné trasy Popis objízdné trasy
1770 Vlčková OBJ_02_Vlčková Polní cesta směrem do Držkové
1771 Vlčková OBJ_01_Vlčková Objízdní trasa silnicí II/489 směrem do evakuačních míst_Lukov, Fryšták

 


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

Mapa dopravní situace s uzávěrami a objízdnými trasami