Srážkoměry


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Vlčková jsou na webovou aplikaci dPP Vlčková zařazeny tyto

 srážkoměrné stanice, které mohou mít vliv (příčinná srážka) na předpověď / odhad vývoje povodňové situace v obci

Poř. ID SR stanice v POVIS ON-line měření Správa, vlastník Umístění SRS                                                      
1 SR_Brusné Bystřice pod Hostýnem ČHMÚ Praha Automatický srážkoměr
2 SR_Chvalcov Chvalčov obec Chvalčov Nad říčkou Bystřička v lokalitě Na Valaškách
3 CHMU_307446 Holešov ČHMÚ Praha Srážkoměr je umístěn v  lokalitě Zdražilovsko v jižní části města
4 SR_PRI Přílepy obec Přílepy Srážkoměr je v areálu OÚ
5 SR_Zeranovice Žeranovice Žeranovice Srážkoměr je umístěn na střeše obecního úřadu. 
6

PMO_55

VD_Slušovice Povodí Moravy s.p. Srážkoměr je umístěn u domku hrázného na VD Slušovice
7 CHMU_20706695 Maruška ČHMÚ Praha V k. ú. Hošťálková, na vrcholu kopce Maruška v blízkosti meteorologické stanice.  
8 CHMU_23612742 Hošťálková ČHMÚ Praha V blízkosti domu č. p. 522, nedaleko vodního toku Štěpková.  
9 HVO_SR Hvozdná obec Hvozdná  Srážkoměrná stanice obce Hvozdná se nachází na budově automatické tlakové stanice ATS

 

 


Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Vlčková v POVIS