Správci vodních toků


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

útvar VHD: Ing. Marek Viskot, tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737


Přímá správa toků v ORP Zlín a jejích bezejmenných přítoků :: na území Vlčkové není žádný tok ve správě Povodí Moravy, s.p.

Provozní střediskoPovodí Moravy, s.p., provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín - Malenovice

tel.: 577 102 893, e-mail: provozzlin@pmo.cz

vedeoucí provozu: Ing. Foukal Jaroslav, tel.: 577 102 893, 607 747 034


 

Přímá správa Kameňáku a Ráztoky a jejich bezejmenných přítoků ::

Lesy České republiky, s. p. - ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

U Skláren 781, Vsetín 755 01, Tel: 956 957 111, web: www.lesycr.cz

Martin Valouch tel.: 956 942 369, 724 524 002 e-mail: Martin.Valouch@lesycr.cz  rajon 711

STOP Moravy


Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - pobočka Brno

541 212 485, 541 421 073, mob.:724 185 619, 605 292 925