Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce


Rozhodný hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce Vlčková na toku Kameňák je hlásný profil kategorie C HP C KaVl

Hlásné profily přiřazené k dPP Vlčková v POVIS

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Vlčková jsou na webovou aplikaci dPP Vlčková zařazeny:

Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Vlčková v POVIS