Hladinoměry


Vodočty kategorie C [ výška hladiny v cm ]

ID profilu v POVIS P r o f i l Vodní tok

Stav hladiny -

graf on-line

Mapa Evidenční list SPA    I. SPA   II. SPA  III.

C KaVl

OBC585963_01

HP C KaVl

Kameňák

Vlčková

ř.km 3,528

- - Vlčková

ev.li HP C KaVl

Značky jsou umístěny na svislém kamenném opevnění koryta toku

- 8 metrů nad křížením Kameňáku s místní komunikací

 

85 cm

7,54 m3/s

 

 110 cm

10,93 m3/s

 

  130  cm

14,00 m3/s

 B 340a  B Dřevnice/Kašava

Dřevnice

Kašava

ř.km 32,380

měření Kašava

ev.li HP B 340a

Na PB Dřevnice 100 m nad ČOV Kašava nad VN Slušovice

 

80 cm

5,43 m3/s

 

130 cm

13,00 m3/s

 

170 cm /227 cm

20,60 m3/s


Přehled Hlásných profilů přiřazených k dPP Vlčková v POVIS