Povodňová komise obce

PK je podřízena Povodňové komisi ORP Zlín. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Vlčková, Vlčková 136;   Dokumentace Povodňové komise je uložena na: OÚ Vlčková

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP.


Povodňová komise obce Vlčková v POVIS

Adresa: Obec Vlčková 106, 763 19 Vlčková - Kašava

Telefon: 577 467 246

E-mail: starosta.vlckova@volny.cz; Web: www.vlckova-obec.cz

Poř

Příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1.

Zbranek Vladimír

předseda

OÚ Vlčková, Vlčková 136

606 619 900

577 467 246

2.

Hasoň Jaromír, Mgr.

místopředseda

OSVČ

724 147 949

3.

Drábek Michal

člen

OSVČ

608 443 649
4.

Janata Vendelín

člen - velitel JSDH

Barum Continental

606 890 621
5. Salíková Zdeňka zapisovatelka důchodce, Vlčková 51 776 531 938